Så här slipper IT-avdelningen tidskrävande datorinstallationer

men samtidigt ger mer flexibilitet för användarna utan att offra säkerhet och kontroll

IT-avdelningen behöver ha kontroll och det är ITs roll att trygga kompatibilitet och säkerhet. IT måste kunna säkra att företaget inte förlorar information och de flesta IT avdelningar vill automatisera så mycket som möjligt av sina sysslor.

IT-användarna å sin sida vill att det ska gå snabbt och vara enkelt. De vill slippa ringa IT och de vill helst själva kunna installera applikationer, eller en skrivare, som deras avdelning eller de själva kan ha nytta av.

Konflikt mellan IT och IT-användare

Det finns med andra ord en konflikt mellan användarnas krav på flexibilitet och ITs krav på säkerhet och kontroll.

 • Att sätta upp en ny dator är tidskrävande och kräver en del handpåläggning. IT måste skapa en ”image” för att installationen ska följa företagets fastställda mall. Denna ”image” kräver för övrigt ytterligare manuellt arbete eftersom den snabbt blir inaktuell och kontinuerligt behöver uppdateras, till exempel när en ny pc- modell köps in.
 • Att återställa efter krasch är inte enkelt och tar ännu mer tid i anspråk. Medarbetaren får ett långt ”driftstopp” med frustration som följd och inte minst oro över att information kan ha gått förlorad.
 • Ekonomiavdelningen kan inte själva installera en applikation som skulle underlätta deras arbete. Det skulle kunna orsaka kompatibilitetsproblem och sätta företagets IT säkerhet på spel.
 • Så, användaren måste vända sig till IT. IT måste lägga tid på att få till en kompatibel ny integration… och dessutom uppdatera ”imagen”…

IT-frågor går alltså inte så snabbt och enkelt att lösa som användarna, och IT-avdelningen också för den delen, skulle vilja. Och det finns en konflikt mellan ”personally enabled” (vad användarna kan göra) och ”corporate owned” (vad IT styr).

Det här är motsättningar som kan skapa en hel del spänningar i organisationen och gör att arbetet för dig som jobbar på IT kan kännas otacksamt.

Flytta till Molnet

Men, det finns ett nytt sätt!

Den goda nyheten är att det inte alls behöver finnas någon konflikt. Det finns en ny lösning som sparar tid för både IT och resten av organisationen.

Den ger dessutom användarna mer frihet utan att kompromissa med kraven på säkerhet.

Faktum är att:

 • Du kan få upp en ny fungerande dator på 10 minuter
  Från kartong, via inmatning av e-postadress och lösenord, till fullt installerad med alla program, Windows och Office 365 med single sign-on.
 • Du kan ”rensa” en dator när du vill och starta om från början igen.
  Eftersom du använder Office365 kan du vara 100% säker på att allt finns kvar där du sparade det.
 • Användarna kan ha admin-rättigheter för att själva installera applikationer eller tillbehör utan problem. De kan själva återställa lösenord. Allt utan att behöva gå till IT och belasta helpdesken.
 • Du har automatisk uppdatering av datorn, hela tiden, utan någon handpåläggning.

Det här möjliggörs genom COPE – Corporate Owned Personally Enabled. Vissa delar är kvar under central kontroll, som policy med lösenord och antivirus. Andra kan styras lokalt av användaren.

Det vill säga det bästa av båda världar.

Seminarium – Modern arbetsplats på 10 minuter

Vill du få till en högre grad av automatisering av IT? Så att ni kan göra saker både enklare och snabbare och säkrare.

Hur du kan åstadkomma sådan effektivisering av IT kommer vi att visa i vårt seminarium på fredag den 17 mars.

Du får ta del av:

 • Demo – hur du får igång en modern, fungerande arbetsplats på 10 minuter
 • Företagskontroll Vs Användarfrihet – hur du ökar flexibilitet och användarvänlighet utan att offra säkerhet och kontroll
 • Microsoft berättar det senaste om Surface-plattformen.

Klicka här för att anmäla dig: Modern arbetsplats på 10 minuter.
Antalet platser är begränsat