Vilken licens för Office 365 är bäst för dig?

Det finns mycket att vinna på att flytta till molnet, både för IT, medarbetare och företaget i stort. Men det är relativt vanligt att fördelarna går förlorade eller åtminstone inte nyttjas fullt ut.

Ofta läggs fokus mestadels på de tekniska aspekterna av flytten. Och även om de förstås är viktiga så finns risken att de önskade resultaten uteblir, oavsett hur skickligt själva molnflytten genomförs.

Det finns nämligen en annan viktig aspekt av molnresan och det är kommunikation.

När vi nyligen drev ett förändringsprojekt åt en kund i tjänstesektorn var det här en avgörande punkt. Bara att få de uppåt 250 medarbetarna att byta lösenord i samband med flytten kunde ha blivit en stor utmaning. Genom att förklara varför de behövde byta och vilken fördel det skulle innebära för dem, så gick det väldigt smidigt.

För att få maximal nytta från en flytt till molnet så behöver förändringen förankras. Alla behöver informeras om vad som ska ske – både ledning och medarbetare. Vad ska hända, vad behöver de göra, varför ska de göra det, vad är nyttan för dem.

Ett bra sätt är också att löpande skicka ut stöd av typen ”Visste du att …”. Till exempel tips om hur man delar dokument med andra för effektivare samarbete, hur man använder Skype for Business för effektivare möten, hur man chattar istället för att ringa osv.

Ett råd är att ”evangelisera” kring vad ni ska göra och se till att hitta personer i organisationen som kan driva det arbetet vidare under hela resan.

Flytta till Molnet